Druki i Aktywne Formularze do pobrania:

PITy 2013 Program

Najlepsza darmowa aplikacja do rozliczeń podatkowych

 

Sprzedaż udziałów w spółce poza rachunkiem inwestycyjnym - Program Pity 2012 i druk PIT-38

Korzystanie z usług domu maklerskiego daje podatnikowi tę korzyść, że przed wypełnieniem odpowiedniej deklaracji w Program PITy 2012 otrzyma on informację PIT-8C, na podstawie której będzie mógł rozliczyć PIT-38. Jednak można go wypełnić również samodzielnie.

W bieżącym roku podatkowym stosowny Pit 2012 trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2014 roku. Jakie informacje muszą się w nim znaleźć? Przede wszystkim kwoty przychodów ze sprzedaży różnego rodzaju papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną, a także przychody z objęcia udziałów w spółkach. Trzeba pamiętać, że podatnik powinien tu podać również podlegające opodatkowaniu przychody zagraniczne – do formularza deklaracji musi wówczas dołączyć załącznik PIT/ZG. Ważne jest również, że rozliczeniu podlega wyłącznie objęcie udziału w spółkach za wkład niepieniężny – w przypadku zakupu akcji za gotówkę rozliczenie udziałów w spółce nie powoduje konieczności poinformowania urzędu skarbowego, ponieważ nie pojawia się tu przychód, który należałoby wykazać w zeznaniu podatkowym. Ale już odpłatne zbycie udziałów wymaga złożenia deklaracji PIT-38.

Przychód uzyskany ze sprzedaży udziałów w spółce jest opodatkowany 19% podatkiem. Program PITy 2012 ułatwia obliczenie podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy na przykład dochód ze sprzedaży udziałów może być pomniejszony o straty poniesione przez podatnika w ubiegłych latach. Podatnicy mogą także odliczyć podatek zapłacony zagranicą, pamiętając, aby został on przeliczony na złotówki według średniego kursu walut obcych NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Aplikacja wspomagająca wypełnianie deklaracji pozwoli zorientować się, czy wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie. Dotyczy to nie tylko konkretnych kwot i waluty, w jakiej zostały ujęte, ale również wpisów do rubryk wymagających podania numerów PESEL lub NIP oraz niezbędnych danych adresowych. Wtedy można mieć pewność, że Pit 2012 będzie nie tylko złożony w terminie, ale także bezbłędnie wypełniony.

Jakich jeszcze formalności musi dopełnić podatnik wykazujący w deklaracji rocznej rozliczenie udziałów w spółce? Przede wszystkim powinien pamiętać, że zbycie udziałów powinno być przeprowadzone na podstawie umowy sprzedaży. Cena udziałów zapisana w umowie nie powinna przy tym rażąco odbiegać od ich rynkowej wartości. Urząd skarbowy ma bowiem prawo zakwestionować zbyt niskie ceny sprzedawanych akcji i potraktować je na przykład jako próbę nieuczciwego uniknięcia zapłaty podatku. W takiej sytuacji może zażądać uiszczenia podatku od rzeczywistej wartości zbywanych udziałów, a podatnik będzie zobowiązany do wykonania korekty formularza PIT-38. Jeśli do ustalenia rzeczywistej wartości udziałów konieczna będzie ocena rzeczoznawcy, podatnik może zostać obciążony kosztami takiej ekspertyzy.

Ale sprzedaż udziałów pociąga za sobą nie tylko podatkowe konsekwencje. W niektórych przypadkach trzeba ją zgłosić do Krajowego Sądu Rejestracyjnego. Będzie tak w sytuacji, gdy nabywca w wyniku transakcji stanie się wspólnikiem, do którego należy co najmniej 10% kapitału zakładowego. Zarząd spółki powinien poinformować KRS o tym fakcie na stosownym formularzu. Jednocześnie zgłoszenia do KRS wymaga sytuacja, w której w wyniku sprzedaży udziałów któryś ze wspólników będzie w posiadaniu mniej niż 10% udziałów – powinien on wówczas zostać wykreślony z wpisu do KRS, o ile w nim wcześniej figurował.

Wracając do rozliczeń z fiskusem: trzeba jeszcze pamiętać, że program Pity 2012 nie pozwoli złożyć deklaracji PIT-38 razem ze współmałżonkiem. Jeśli każde z małżonków osiągnęło przychody ze sprzedaży papierów wartościowych lub zbycia udziałów w spółce, powinni wypełnić dwa odrębne zeznania podatkowe.