Druki i Aktywne Formularze do pobrania:

PITy 2013 Program

Najlepsza darmowa aplikacja do rozliczeń podatkowych

 

Do kiedy muszę złożyć swój pit? Podpowie Program PITy 2012

W zależności od źródła dochodu podatnika i sposobu opodatkowania jego przychodów, inny druk pit 2012 będzie dla niego odpowiedni. Rozliczenie pit 2012 dla pracowników osiągających dochody jedynie ze stosunku pracy, za pośrednictwem płatnika, rozliczane są zawsze na formularzu PIT-37. Rozliczenie pit 2012 na takim druku musi zostać złożone w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który rozlicza się podatnik. W przypadku innych deklaracji, obowiązują nieco inne terminy. Jakie? Na to pytanie odpowiada program pity 2012.

Ostateczne terminy złożenia deklaracji podatkowych

Pierwszym, granicznym terminem składania deklaracji PIT w polskich Urzędach Skarbowych jest dzień 31 stycznia. Do tego dnia muszą rozliczyć swoje dochody podatnicy wypełniający:

  • PIT-16A,
  • PIT-19A,
  • PIT-28.

Są to podatnicy posiadający dochody opodatkowane ryczałtem lub kartą podatkową, albo duchowni.

 

Do 28 lutego danego roku podatkowego rozliczenie roczne 2012 wypełniają pracodawcy za pracownika na druku PIT-40 oraz ZUS za świadczeniobiorcę, na druku PIT-40A.

Najdłuższy termin na rozliczenie z Urzędem Skarbowym, do 30 kwietnia, mają podatnicy wypełniający:

  • PIT-36,
  • PIT-36L,
  • PIT-37,
  • PIT-38,
  • PIT-39.

Wypełnianie deklaracji pit w programie komputerowym

Jeśli do wypełnienia swojego rozliczenia podatkowego wykorzystamy program pity 2012, wskaże on, w jakim ostatecznym terminie musimy złożyć właściwe druki pit wraz z załącznikami w Urzędzie Skarbowym. Aplikacja ta jest darmowa i dostępna w sieci internetowej. Pomaga ona krok po kroku wypełnić rozliczenie pit 2012, a następnie złożyć je wygodnie w trybie online poprzez program pity 2012, do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika, Urzędu Skarbowego.